2304: Потколен апарат со скочен зглоб и метална сандала

 Цена: 10денари    *лица до 18 години се ослободени од партиципација

Овој апарт служи за имобилизација кај повреди во пределот на подколеницата. Со помош на внатрешниот мек дел се имобилизира ногата, а надворешната сандала служи за позиционирање на стапалото. Со помош на мекиот клин кој се вметнува под петата се добива посакуваниот агол кај руптура на Ахилова тетива.

Медицински индикации:

B91 секвели од полио

G11.1 церебрална атаксија со ран почеток

G12(G12.0-G12.9) спинална мускулна атрофија и сродни синдроми

G57.2 лезија на феморалниот нерв

G57.3 лезија на латералниот поплитеален нерв (парализа на n.peroneus)

G57.6 лезија на плантарниот нерв

G35 мултипла склероза

G60(G60.0-G60.8) хередитарна и идиопатска невропатија

G61(G61.0-G61.9) воспалителна полиневропатија

G71(G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите

G80(G80.0-G80.9) инфатилна церебрална парализа

G81(G81.0-G81.9) хемиплегија

G82(G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија

I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест

M76.4 тибијален колатерален бурзитис (Pelegrini Stieda)

M76.6 Ахилов тендинитис

S93.0 дислокација на зглобот на глуждот

S86.0 повреда на Ахилова тетива

S93.6 шинување и истегнување на други и неозначени делови на стапалото

T93.4 секвели од повреди на нерв на долен екстремитет

Сите состојби на одземеност на стапало, хроничен нестабилен скочен зглоб, псеудоартрози и конгенитални мани.