2509: Еластичен корсет за кифоза

Цена: 45денари    *лица до 18 години се ослободени од партиципација

Се кoристи кај неправилно (кифотично) држење на телото, при што помаа во растоварување на болката во тој дел, како и корекција на истото. Овој производ, исто така, се користи и за стерно клавикуларна фрактура и дислокација на клавикулата.

Медицински индикации:

M40 (M40.0 – M40.2) кифоза

P13.4 фрактура на клавикула при породување

S42.0 фрактура на клавикула