Троножен бастун
Четвороножен бастун
Метална патерица подпазувна со регулирање на висина
Метална патерица подлактна со регулирање на висина
Одалка со ракофат без тркала
Одалка со ракофат со две тркала
Помагала за движење