2404: Радиалис апарат

Цена: 424денари    *лица до 18 години се ослободени од партиципација

Оваа ортоза овозможува имобилизација во пределот на рачниот зглоб и шаката, при што ги држи во одредена пасивна положба, а на прстите им овозможува контролирана флексија и екстензија и вежби во случај на спазам или неактивност.

Медицински индикации:

G56.3 лезија на радијален нерв

T95.2 секвели од изгореници, корозија и смрзнатини на горен екстремитет

Кај ревматиден артрит, одземеност од било која генеза