2506: Корсет за кифоза или сколиоза тип ТЛСО

Цена: 906денари    *лица до 18 години се ослободени од партиципација

Овој корсет се користи во процесот на третман на кифоза и сколиоза, како и фрактури во пределот на торако – лумбалниот ‘рбет. Има 3 точки на дејствување со што се обезбедува комплетна имобилизација и ограничување на движењата во пределот на ‘рбетот.

Медицински индикации:

G80.0 спастична церебрална парализа

G80.3 дискинетична церебрална парализа

G80.9 инфантилна церебрална парализа, неозначено

M40 (M40.0 – M40.5) кифоза и лордоза

M41 (M41.0 – M41.9) сколиоза

М43.1 спондилолистеза

М49.5 колабиран пршлен – метастатска фрактура на пршлен

(C79.5+) Q67.5 конгенитална деформација на ‘рбет

Q76.3 конгенитална сколиоза поради конгенитална коскена малформација

S22.0 фрактура на торакален пршлен

S22.1 мултипли фрактури на торакалниот ‘рбет

S23 (S23.0 – S23.5) дислокација, шинување и истегнување на зглобовите и лигаментите на тораксот

S32 (S32.0 – S32.8) фрактура на лумбалниот ‘рбет и карлицата

T91.1 секвели од фрактура на ‘рбетот

M43.1 спондилолистеза

Во лекување на кифози и сколиози во торако лумбо сакрален дел на ‘рбетник