Декубитус или хронична рана преставува оштетување на кожата и на ткивата кои се наоѓаат под неа, како последица на подолга изложеност на телото во една иста позиција, односно кога одреден дел од телото е изложен на континуиран притисок. Најчесто се јавува кај лица кои не се движат.

Бидејќи лечењето на декубиталните рани е долг и скап процес, треба да се даде акцент на превенција од добивање на овие рани.

Како превентивни мерки се сметаат:

-Внимавање на телесната тежина

-Редовно одржавање на хигиена на кожата

-Да се менува положбата на лежење

-Користење на антидекубитална програма

Во антидекубитална програма спаѓаат перници и душеци кои му помагаат на телото да не биде изложено на еден ист континуиран притисок.

Антидекубитално перниче
Антидекубитален душек