7501 Вештачка дојка

Комерцијална цена: 3070 ден.

ФЗОМ: 307 ден.

Медицински индикации:

C50 Малигна неоплазма на дојка

Z90.1 Стекнат недостаток на дојка

Q83.0 Конгенитално отсуство на дојка со отсутна брадавица

7502 Ортопедски градник со џебови за носење на вештачка дојка

Комерцијална цена: 1407 ден.

ФЗОМ: 140 ден.

Медицински индикации:

C50 Малигна неоплазма на дојка

Z90.1 Стекнат недостаток на дојка

Q83.0 Конгенитално отсуство на дојка со отсутна брадавица

Напомена: Потврдата за овие помагала ја издава матичен лекар