Цена: 202денари (96 парчиња)   *лица до 18 години се ослободени од партиципација

Високоперформантни анатомски пелени за лица до 40кг за тешка инконтиненција (уринарна и фецесна), со моќ на впивање до мин. 1.300мл

Медицински индикации:

Q 05 спина бифида

Q 01 менингомиелоцела

F 00 – F 09 F 20 – F29 F 72 i F73 G 35 мултипла склероза

G 80 инфантилна церебрална парализа

G 81 хемиплегија

G 82 параплегија и тетраплегија

R 32 – Неозначена уринарна инконтиненција (се однесува само на осигурено лице со инконтиненција која не може хирушки да се реши, а е неподвижно, но може и/или не може да седи и се движи со помош на инвалидска количка.