Цена: 280денари (90 парчиња)   *лица до 18 години се ослободени од партиципација

Високоперформантни анатомски пелени за лица над 40кг за тешка инконтиненција (уринарна и фецесна), со моќ на впивање од мин. 1.700мл – 2.600мл

Медицински индикации:

Q 05 спина бифида

Q 01 менингомиелоцела

F 00 – F 09 F 20 – F29 F 72 i F73 G 35 мултипла склероза

G 80 инфантилна церебрална парализа

G 81 хемиплегија

G 82 параплегија и тетраплегија

R 32 – Неозначена уринарна инконтиненција (се однесува само на осигурено лице со
инконтиненција која не може хирушки да се реши, а е неподвижно, но може и/или не може да седи и се движи со помош на инвалидска количка.

This image has an empty alt attribute; its file name is PELENI-napomena-1024x111.jpg