2301: Потколен потпорен апарат за растеретување на потколеница

 Цена: 10денари    *лица до 18 години се ослободени од партиципација

Изработен е од термопластичен материјал обложен со ткаенина. Има Т-велкро лепенка која го стабилизира зглобот под агол од 90°, со цел да се спречи негово ротирање.

Медицински индикации:

B91 секвели од полиомиелит;

D16.9 бенигна неоплазма на коска и зглобна рскавица неозначено;

G11.1 церебрална атаксија со ран почеток;

G57.2 лезија – парализанан.перонеус;

G57.6 мортонова метатарзалгија – лезија на плантарен нерв;

G60.0 хередитарна невропатија Charcot-MarieTooth;

G61.0 Guilaen-Barre-ов синдром- полинеуропатија;

G81.9 алкохолна полинеуропатија;

Q72.5 лонгитудинален pедукциски дефект на тибиа;

Q72.6 лонгитудинален редукциски дефект на фибула;

Q72.9 редукциски дефект на долен екстремитет неозначено;

M76.4 тибијален колателарен бурзит – Stieda Pelegrini;

M76.6 ахилов тендинит – бурзит;

S86.0 повреда на ахилова тетива;

S93.0 дислокација на зглобот на глуҗдот;

S93.6 шинување и истегнување на неозначени делови на стапало;

T93.2 секвели од фрактури на долен екстремитет;

T93.4 секвели од повреди на нерв на доленекстремитет,при конзервативно лекување на ахилова тетива, хроничен нестабилен скочен зглоб, псеудоартрози и конгенитални мани