3106: Инвалидска количка за церебрална парализа

 Цена: 0денари    *лица до 18 години се ослободени од партиципација

Медицински индикации:

G80(G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа

3202 Ремен за фиксација на градите

3203 Ремен за фиксација на нозете

3207 Потпирач за глава

3209 Потпирач за листот на нозете

3210 Папучи за штелување

3213 Клин помеѓу нозете