7405: Појас за двострана препонска кила

Цена: 120 денари    *лица до 18 години се ослободени од партиципација

Појасот е направен од флексибилен памучен материјал во форма на ремен, каде во долниот дел има перничиња кое се поставуваат во пределот на препоните и вршат притисок на килата и помага да се врати во првобитната положба.

Медицински индикации:

(К40.0-К40.9) Ингвинална хернија