3215: Антидекубитално перниче

 Цена:  0денари    *лица до 18 години се ослободени од партиципација

Медицински индикации:

Антидекубитално перниче од полиуретан со мемориска пена обложено со текстил

Опис:

Перницата е изработена од мемориска пена обложена со непропуслив текстил, во форма на подлога со цел да се намали притисокот во текот на седењето. Наменета е за пациенти со декубитуси, ишијалгија, повреди во глутеалната регија, фрактури на колкот и сл.