`Рбетот претставува комплексна структура која овозможува стабилност и мобилност на човековото тело.  Составен e од 33 коски наречени прешлени. Служи како столб кој исправено го држи телото и воедно го заштитува ’рбетниот мозок. Кај здравиот `рбет постојат три природни искривувања кои му ја даваат формата на буквата „Ѕ“ гледано од страна. Овие искривувања овозможуваат правилна распределба на телесната тежина.

Шансова крвата, едноделна
Корсет за кифоза или сколиоза тип тлсо
Шанцова крвата, дводелна
Корсет за кифоза метален
Шанцова крвата, дводелна Филаделфија
Еластичен корсет за кифоза
Корсет платнен лумбален со фишбајни
Корсет платнен лумбален со метални шини
Минерва корсет
Корсет за кифоза и сколиоза (троделен)
Потпирач за грб