За начинот на обработка на вашите лични податоци од страна на ЗЕГИН групацијата, како и за начинот на остварување на вашите права како субјект од кој се собираат лични податоци, подетално можете да прочитате и да се информирате во нашите Изјави и Политики за приватност.

Доколку имате прашања во врска со начинот на кој ги обработуваме вашите лични податоци, како и за нашите политики и изјави за приватност, слободно контактирајте го нашиот офицер за заштита на лични податоци Марија Пешевска-Станишиќ на следниот email: zegindpo@zegin.com.mk.