7402: Појас за трудници со млитава стомачна мускулатура

Цена: 124денари    *лица до 18 години се ослободени од партиципација

Овој појас овозможува поддршка на мускулите во пределот на абдоменот за време на бременоста, со што го намалува притисокот. Во задниот дел има појас кој овозможува растоварување на лумбалниот дел од ‘рбетот.

Медицински индикации:

К40-К46 хернии

O26.9 состојба поврзана со бременоста, неозначено

O30(O30.0-O30.9) мултипла гестација

O32(O32.0-O32.9) грижа за мајката кај позната или претпоставена неправилна положба на фетусот