Потколен потпорен апарат за растеретување на потколеница
Потколен пластичен апарат со ограничување на плантарна флексија
Потколен апарат со скочен зглоб и метална сандала
КОрективен апарат за корекција на скочен зглоб-Редерсман
Комерцијални производи за колено и скочен зглоб
Активен вежбач со педали