2512: Минерва корсет

Цена: 310денари    *лица до 18 години се ослободени од партиципација

Преставува ригидна ортоза која служи за имобилизирање на цервикалниот и торакалниот дел од ‘рбетниот столб. Ја ограничува флексијата, екстензијата и ротацијата во прделот на цервикалниот и торакалниот дел од ‘рбетот.

Медицински индикации:

М53.0 Цервикокранијален синдром

М53.1 Цервикобрахијален синдром

М54.2 Болки во вратот

М54.6 Болки во торакалниот дел од ‘рбетот

Q67.5 Конгенитална деформација на ‘рбетниот столб

Q68.0 Конгенитална деформација на стерноклеидомастоидниот мускул

Q76.1 Клиппел-Феилов синдром

S12(S12.0-S12.9) Фрактура на врат

S19(S19.7-S19.9) Неозначени повреди на вратот

Т91.1 Секвели од фрактура на врат

C79.5 Секундарна малигна неоплазма на коска и коскена срцевина

Имобилизација на рбетникот кај повреди, патолошки скршеници, спондилодеза или антлантоаксијална луксација.