Шанцова кравата, дводелна-Филаделфија

Шанцова кравата, едноделна

Шансова кравата, дводелна

Корсет за кифоза или сколиоза тип тлсо

Корсет за кифоза метален

Еластичен корсет за кифоза

Корсет платнен лумбален со фишбајни

Корсет платнен лумбален со метални шини

Минерва корсет