2501: Шанцова кравата, едноделна

 Цена: 40денари    *лица до 18 години се ослободени од партиципација

  

Овој производ е корисен во случај на нарушувања на функцијата на мекото ткиво, остеоартрит и херниjа на вратот, како и за стабилизација на вратот по повреда или итна медицинска транспортација.

Медицински индикации:

M53.0 цервикокранијален синдром

M53.1 цервикобрахиjален синдром

M50 (M50.0 – M50.9) заболување на цервикален диск

M53.2 ‘рбетни нестабилности

S13(S13.0–S13.6) дислокации, шинување и истегнување на зглобовите и лигаментите на ниво на вратот

S16 повреда на мускул и тетива на ниво на вратот

T91.1 секвели од фрактури на ‘рбетот Q68.0 конгенитална деформација на стерноклеидомастоидниот мускул