7408: Суспензориум

Цена: 67денари    *лица до 18 години се ослободени од партиципација

Се употребува како поддршка и за подигнување на тестисите при повреда или воспалителни процеси на истите.

Медицински индикации:

К40-К46 Хернии