2506: Корсет за кифоза или сколиоза тип ТЛСО (троделен)

Се користи во лекување на кифози и сколиози во торако лумбо сакрален дел на ‘рбетник.

Овој корсет помага во растеретување и имобилизација на торако-лумбалниот дел на’рбетниот столб. Составен е од три дела: торакален, лумбален и пластичен (фиксационен) дел. Сите делови можат да се користат одделно или заедно, во зависност од патологијата на пациентот.

На товар на ФЗО

Комерцијалната цена на корсетот изнесува 9056 ден. Со потврда издадена од доктор (ортопед,физијатар, хирург) партиципацијата изнесува 906 ден. Лицата до 18 год. се ослободени од партиципација.